Le Président de notre association familiale cumule ce mandat avec d’autres engagements, notamment en qualité de Président des « Vrienden van de Musea Brugge ». Géry s’est à ce titre impliqué dans une campagne de levée de fonds dont divers médias ont rendu compte en fin d’année 2016.


Extrait du 'Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad' – 28 Okt. 2016

Toon je gruut hart !

AC 21 3 Toon je gruut hart Chapelle LD bonBRUGGE - Wie een exclusieve Brugse Tripel Prestige 2016 drinkt, helpt meteen de bidkapel tussen het Gruuthusemuseum en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in zijn vroegere pracht te herstellen.

De werken aan het Gruuthusemuseum zijn volop bezig en moeten in de loop van 2018 afgerond zijn. Het stadsbestuur wil van deze grondige ingreep gebruik maken om de bidkapel die de verbinding maakt tussen het paleis van Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan te pakken. Maar de Stad, die al op flink wat subsidies voor de restauratie mocht rekenen, krijgt geen geld meer los voor de bidkapel, waarvoor de kosten flink oplopen.

Onder de noemer ‘Toon je gruut hart’ organiseert de Vrienden van de Stedelijke Musea, een vereniging die niet minder dan 1.500 leden telt, een fundingactie om de bidkapel tijdig gerestaureerd te zien.

AC 21 2 Toon Gruut Hart LD LDBrugse Tripel Prestige

De vereniging van voorzitter Bertil van Outryve d’Ydewalle vond Brouwerij De Gouden Boom, die nu onderdeel is van Palm Belgian Craft Brewers, bereid om in een gelimiteerde oplage uit te pakken met een Brugse Tripel Prestige 2016 waarvoor het historisch kruidenmengsel gruut (dat destijds te koop was bij de Heeren van Gruuthuse) gebruikt wordt.
(...)

Stefaan Reuse

Nous apprenons que la campagne sera clôturée d’ici peu et que les résultats auront largement dépassé ses objectifs.

Ajoutons que Françoise, épouse de Géry, et Sylvia, épouse de notre Président, sont également fortement impliquées dans l’ ASBL Vrienden van de Musea Brugge.

Pour plus d'infos:

Autres articles parus dans le Bulletin n°26 de l'Association familiale (lire)