Association familiale van Outryve dYdewalle Familievereniging

De Vlaamse Topstukkenlijst bevat 796 werken.
Daarvan bevinden zich nu 86 in Brugge.

          De Standaard (West-Vlaanderen) - 29 juli 2020

Eerder dit jaar werden vier tekeningen uit de collectie van Musea Brugge aan de Topstukkenlijst toegevoegd. Het gaat om unieke en onmisbare ­zeventiende-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen. Recent werden ook drie neoclassicistische schilderijen uit het Brugse Groeningemuseum bij ministerieel besluit definitief in de lijst opgenomen.

PR10 L homme rouge LDHet gaat om het portret van Augustin van Outryve door ­Joseph-Benoît Suvée, het monumentaal schilderij met de voorstelling van de dood van de vrouw van Belisarius door François-Joseph Kinsoen en Lord Byron op zijn sterfbed door Joseph-Denis Odevaere. Dat eerste werk werd in 2017 aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap en werd in langdurige bruikleen aan het ­Groeningemuseum gegeven.

Restauratie

Door de opname in de Topstukkenlijst komen de werken in aanmerking voor een gesubsidieerde conservering en restauratie. Bovendien kunnen ze niet buiten Vlaanderen gebracht worden zonder de toestemming van de Vlaamse overheid. Het Topstukkendecreet ziet toe op de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven.

Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

’Dat telkens ook in Brugge topstukken beschermd worden, is gezien het rijke patrimonium van onze stad geen verrassing’, zegt Till-Holger Borchert, algemeen directeur van Musea Brugge.

Tim Lescrauwaet

Foto: portret van Augustin van Outryve door ­Joseph-Benoît Suvée