Association familiale van Outryve dYdewalle Familievereniging

Aloïs van de Voorde, ancien collaborateur du Ministre Vlerick et ami de Rainier van Outryve d'Ydewalle, lui a consacré une biographie arue dans le «Dictionnaire National Biographique» NBW (Nationaal Biografisch Woordenboek).
Bel hommage et résumé de sa vie professionnelle, transmis par notre cousin Harald et dont nous reproduisons ci-dessous, avec l’autorisation de l'éditeur et de l’auteur, un extrait relatif à la présidence de la GIMV.

Voorzitterschap van de GIMV
(Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen)

RainiervanOutryvedYdewalleRainier trad er in dienst eind februari 1980. Het was een mandaat van 6 jaar, dat tweemaal werd vernieuwd. De GIMV werd opgericht eind februari 1980 door de Vlaamse regering in uitvoering van één van de bepalingen van de anticrisiswet van 4 augustus 1978, die de bevoegdheden van de NIM (Nationale Investeringsmaatschappij) gevoelig uitbreidde en de regionalisering van het economisch overheidsinitiatief mogelijk maakte door de oprichting van gewestelijke investeringsmaatschappijen, één per gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Ze beschikten op gewestelijk vlak over dezelfde actiemiddelen als de al in 1962 tot stand gekomen NIM en haar gespecialiseerde filialen. Tezelfdertijd als Raynier werd Gerard van Acker, een neef van de gewezen eerste minister Achille van Acker (NBW, dl. XVI, 3) benoemd tot directeur-generaal van de GIMV.

Samen vormden zij, bijna 20 jaar, een goed managementteam van de GIMV. In zijn vermeld boek getuigt Raynier daarover : "Wij vormden een echt duo. In veel bedrijven wordt aan de top een latente machtsstrijd gevoerd. Door onze studies, onze professionele ervaring en ons relatiewerk waren Gerard van Acker en ik elkaars tegenpolen, maar tegelijk vulden we elkaar goed aan. Wij hadden geen precieze taakverdeling, we bespraken alles samen, soms verscheidene keren per dag. (…) Onze manier van werken was nochtans verschillend. Gerard heeft een enorme werkcapaciteit en beschikt over een olifantengeheugen. Hij steunt op zijn relatienetwerk en beslist intuïtief. Soms te snel naar mijn gevoel. Ik werk trager en beslis meer op basis van rationele overwegingen. Gerard van Acker durft risico’s nemen. Daardoor heeft hij de GIMV een paar fundamentele wendingen doen nemen, onder meer door de oriëntatie naar de biotechnologie en de informaticaen communicatiesector. Gerard is een ondernemend type, terwijl ik mezelf eerder zou omschrijven als een beheerderstype. Wij zijn totaal verschillend, maar ook bijzonder complementair." (…) De GIMV groeide, onder het beheer van van Outryve en zijn stafmedewerkers, uit tot de toonaangevende venture capitalmaatschappij in België en in Vlaanderen en droeg zo in belangrijke mate bij tot de vernieuwing van hun industrieel weefsel. Heel wat succesvolle bedrijven hebben in die tijd een duwtje in de rug gekregen van de GIMV : Barco, Telenet, Mobistar, Mitiska, Carestel, Fics, Pauwels, Kinepolis, The Capital Markets Company (Capco), Keyware, Innogenetics en Option. Begin 1999 omvatte de GIMVportefeuille 250 bedrijven, met globaal een boekwaarde van 19,3 miljard BEF.

Ongetwijfeld heeft van Outryve door zijn onverdroten inzet en de consequente oriëntering die hij gaf aan de GIMV, tijdens zijn 20-jarig voorzitterschap, zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Vlaamse economie. We vermelden kort enkele belangrijke accenten die hij legde en doelstellingen die hij realiseerde.

In het boek Vasthouden en loslaten. Strategie en transformatie van GIMV/ 1980- 2005, onder leiding van professor Eric Buyst, worden drie verdiensten onderstreept : continuïteit in visie, het streven naar marktconformiteit en venture capital, onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse regering : "De krachttoer die Gerard van Acker en Raynier van Outryve met ‘hun’ GIMV hadden verwezenlijkt, was niet gering. De continuïteit in visie en opdracht doorheen de jaren tachtig en negentig – op de korte periode van de GIMV-groep na – was het resultaat van twee verwezenlijkingen die op elkaar inspeelden. Enerzijds de aangehouden nadruk op marktconformiteit en venture capital en anderzijds GIMV uit het vaarwater van de directe politieke invloed houden. Hoewel zij zelf politiek waren benoemd – Gerard van Acker als socialist en Raynier van Outryve als christen democraat – weerhield dat er hen niet van de rechtstreekse inmenging van de politiek in de dossiers tot een minimum te beperken."

Omwille van de marktconformiteit streefde van Outryve er meteen naar het imago van de GIMV als ‘depanneur’ van bedrijven in moeilijkheden die met overheidsgeld werden recht gehouden, af te schudden. Hij was een gedreven promotor van durf-kapitaal (venture capital). Hij bestudeerde het procédé en het fenomeen in de VS. Zo was hij in ons land een pionier van durfkapitaal : met risicokapitaal de oprichting en de groei (groeifinanciering) van kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunen. Vooral spande hij zich in om hoogtechnologische bedrijven, die soms risicovol waren, te helpen, actief op het vlak van de elektronica, de bio- en de communicatietechnologie.

Aloïs Van De Voorde